MENI

MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE

    MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE

                                I

      MALA ŠKOLA NATALNE ASTROLOGIJE

1. OSNOVNI PRINCIPI
2. ORIJENTACIJA NA KARTI
3. TONIRANJE (naglašeni element ili kvalitet)
4. ASPEKTOLOGIJA
5. KONFIGURACIJE
6. MODELI (OBRASCI) HOROSKOPA
7. ASCEDENT
8. SOLARNI ZNAK
9. PLANETE U ZNACIMA
10. PLANETE U KUĆAMA
11. SINTEZA: PLANETA U ZNAKU I KUĆI
12. ESENCE PLANETA, SNAGA PLANETE
13. VLADAR HOROSKOPA
14. DOMINANTNA PLANETA
15. ASPEKTI PLANETA
16. PLANETA SA VIŠE ASPEKATA
17. NEASPEKTOVANA PLANETA
17. HARMONICI
18. EKVIDISTANCI
16. VLADARI KUĆA
17. ASPEKTI VLADARA KUĆA
17. SINTEZA HOROSKOPA
18. IZRADA HOROSKOPA

                              II

         ISTORIJA NATALNE ASTROLOGIJE

  UVOD: PRAISTORIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Poreklo Astrologije
        2. Astrologija Kamenog Doba
        3. Pred-istorijska Astrologija
  A. VAVILONSKA PROTO-ASTROLOGIJA
  B. ANTIČKA ASTROLOGIJA
        1. Kaldejska Astrologija
        2. Egipatska Astrologija
        3. Helenistička Naučna Astrologija
        4. Rimska Astrologija
        5. Vizantijska Astrologija
  C. SREDNJEVEKOVNA ASTROLOGIJA
        1 Arapska Astrologija
        2 Rana Indijska Astrologija
        3 Rana Evropska (Hermetička) Astrologija 
  D. RENESANSNA ASTROLOGIJA
        1. Francuska Tradicionalna Astrologija
        2. Engleska Tradicionalna Astrologija
        3. Nemačka tradicionalna Astrologija
  E. XIX
VEK (NOVI VEK)  - EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Alan Leova Teozofska Astrologija
        2. Max Hendlova Rozenkrojcerska Astrologija
        3. Astrologija 7 zraka
        4. Kabalistička Astrologija (Meters, Šimon Halevi)
  F. XX VEK - MODERNA ASTROLOGIJA
        NAUČNA ASTROLOGIJA        
          1. Francuski statističari
          2. Jungova sinhrinicistička teorija (Švajcarska)
          3. Nemački Kosmobiolozi (astrobiologija)
          4. Džon Adijeva teorija harmonika
          5. Engleska akademska astrologija (Frojd/Jungovska 
              psihoanalitička astrološka škola)
          6. Štajnerova (Antropozofska) Astropoljoprivreda
          7. Američka Astrometeorologija
          8. Naučna Medicinska Astrologija
        HUMANISTIČKA ASTROLOGIJA
              Radhjarova (Ka čoveku orijentisana) Astrologija
        MODERNA EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
                  Bruno Huberova Astrologija
                  Telemitska Astrologija
                  Čarls Karterova post-ezoterijska astrologija
  G.  SAVREMENA TRACIONALNA ASTROLOGIJA
          Tradicionalna Engleska Astrologija
          Tradicionalna Indijska Astrologija (Đotiš)
          Ezoterijska Indijska Astrologija (Juktešvar Giri)
        
   H.  XXI VEK - PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA
              Moderna Akademska (Britanska) Astrologija
              Ne-akademska Psihološka Astrologija
              Evoluciona Astrologija
              Karmička Astrologija (klasična i moderna)
 

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 11; Novi Sad: Vase Pelagića 4, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija


ELITE Solution Web dizajn BUTOBU 2012