MENI

ŠKOLA KINEZITERAPIJE

NOVI SAD: Nova grupa za kurs PATOLOŠKE KINEZITERAPIJE U SPORTU kreće od 4. MAJ 2019. (SUBOTA 16h) uovoj grupi na vreme na TELEFON: 060/76-711-74 ili 069/776-114. Cena kursa: 10.000 din u 2 rate po 5.000 din, ISKORISTITE popust, redovna cena je 20.000 din.

BEOGRAD:  UPIS JE U TOKU. Nova grupa za kurs PATOLOŠKE KINEZITERAPIJE U SPORTU kreće od 5. MAJA 2019. (nedelja U 16h) u Beogradu. Upis: 060/76-711-74. Cena kursa: 10.000 din u 2 rate po 5.000 din, ISKORISTITE popust, redovna cena je 20.000 din.

KINEZITERAPIJA ZA

SPORTSKE i TERAPEUTSKE MASERE„Kraljica“ fizikalne medicine i rehabilitacije
jeste terapija pokretom – kineziterapije. Iako ona koristi mehaničku aparaturu (za jačanje mišićne snage, za izvođenje pasivnih vežbi), može se izvoditi prirodno, aktivnim i pasivnim pokretom, u improvizovanim uslovima i bez posebnih sredstava.

Kineziterapija neposredno uklanja negativne posledice povreda, funkcionalna oštećenja i razvija kompenzatorne kapacitete. Otud je, za razliku od ostalih metoda, nezamenjiv i osnovni metod funkcionalnog lečenja, osposobljavanja i rehabilitacije.

Za uspešnu primenu kineziterapije koja direktno leči (uklanja) posledice povreda, fizioterapeuti moraju posedovati temeljna znanja iz sledećih oblasti:

Kineziologija, nauka o funkciji lokomotornog sistema
Biomehanika, nauka o mehaničkim odnosima i kinetičkim lancima
Funkcionalna ili Kineziološka Anatomija
Fiziologija, funkcija zdravih organa i sistema
Patofiziologija, poremećaj osnovne funkcije organa i funkc.sistema

Opšte dejstvo pokreta i vežbi izraženo je povećanom brzinom i prilivom cirkulišuće krvi iz krvnih depoa u organizmu, najpre i najviše u tkivima koja se pokreću, a onda i u svim tkivima lokomotornog sistema. Pojačava se rad srca i krvnih sudova, brzina pulsa i minutni volumen. Tako se aktivni mišići snabdevaju većom količinom kiseonika. Ubrzana je aktivnost pluća, povećani su disajni volumen i razmena gasova. Opšti promet materija u organizmu je znatno povećan. Poboljšava se tonus mišića i krvnih sudova, kao i vitalnost svih tkiva lokomotornog sistema. Vežbe stvaraju mehaničke inpulse za remoduliranje koštanog tkiva. Vežbe povećevaju snagu, otpornost i elastičnost mišića, ligamenata i zglobnih čaura, snagu, izdržljivost i koordinaciju pokreta.

Vežbe podižu psihičku svežinu i mobilnost, a suzbijaju neurotične reakcije. Povoljno utiču na apetit i san, podižu odbrambene snage organizma i stimulišu reparatorne procese. Opšte dejstvo vežbi se odnosi na stimulaciju usaglašenih funkcija izmedju kore velikog mozga i subkortikalnih centara, regulatora funkcije unutrašnjih organa. Posle vežbi raste tonus vegetativnog nervnog sistema.

Refleksno dejstvo pokreta se ispoljava i pri opštim efektima kineziterapije. Ali, ovde prvenstveno valja imati u vidu da vežbe jednog segmenta izazivaju refleksno povećanje cirkulacije krvi i metabolizma u drugom, simetričnom kontralateralnom segmentu, čak i kada taj segment miruje ( „konsezualna reakcija“). Ova svojstva se koriste u lečenju svih trauma i oboljenja koja zahtevaju privremenu imobilizaciju.

Lokalno dejstvo pokreta se odnosi na povećanje traumom oslabljenih i smanjenih i funkcionalnih sposobnosti lokomotornog sistema ( obima pokreta, snage, brzine, koordinacije i izdžljivosti). Pri tome je važno da se, aktiviranje mišića i zglobnih struktura u povređenoj regiji, povećaju vaskularizacija i ishrana, neophodni za sve reparatorne procese.

Rana mišićna aktivnost u povređenoj regiji sprečava prekomerno stvaranje ožiljaka, skraćivanje mišića, skraćivanje ligamenata i zglobnih čaura, poboljšava kvalitet reparacije tkiva, naravno pod uslovom da se primeni stručno i na vreme, bez rizika. Ima i preventivno dejstvo na vazomotorne komplikacije: algodistofiju i trombozu krvnih sudova.

NOVI SAD: Nova grupa za kurs PATOLOŠKE KINEZITERAPIJE U SPORTU kreće od 04. MAJ 2019. (SUBOTA 16h) uovoj grupi na vreme na TELEFON: 060/76-711-74 ili 069/776-114. Cena kursa: 10.000 din u 2 rate po 5.000 din, ISKORISTITE popust, redovna cena je 20.000 din.

BEOGRAD:  UPIS JE U TOKU. Nova grupa za kurs PATOLOŠKE KINEZITERAPIJE U SPORTU kreće od 05. MAJ 2019. (nedelja U 16h) u Beogradu. Upis: 060/76-711-74. Cena kursa: 10.000 din u 2 rate po 5.000 din, ISKORISTITE popust, redovna cena je 20.000 din.

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 11; Novi Sad: Vase Pelagića 4, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija


ELITE Solution Web dizajn BUTOBU 2012