FIZIOLOGIJA ZA MASERE


Opšta Fiziologija za masere


A. Energetski sistemi, tj.respiratorno-digestivni
                1. Fiziologija respiracije
                2. Fiziologija probavnog takta
                3. Fiziologija mišićne ćelije (mišićnog rada)
B. Metabolizam i regulacija temperature
                3. Fiziologija metabolizma
                4. Regulacija temperature
C. Endokrinologija i reprodukcija
                5. Fiziologija endokrinologije
                6. Fiziologija reprodukcije
D. Srce i cirkulacija
                7. Fiziologija srca
                8. Fiziologija cirkulacije
E. Nervni sistem i čula
                9. Fiziologija nervnog sistema
                10. Fiziologija čula
F. Telesne tečnosti i bubrezi
                11. Fiziologija telesnih tečnosti
                12. Fiziologija bubrega
G. Fiziologija letenja, putovanja u svemir, ronjenja. Sportisti.
                13. Fiziologija letenja i putovanja u svemir, ronjenja.
                14. Fiziologija sportista. (nadm. visina, uticaj hladnoće, adaptacija, stres)
H. Fiziologija ćelije, (tkiva, organizam u celini), homeostaza itd.         


Fukcionalna Anatomija lokomotornog aparata
OSTEOLOGIJA:
A. Kosti gornjeg uda:

       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
       
- Kosti šake
                 6. Kosti ručja
(Ossa manus) 
                
7. Kosti doručja (Ossa metacarpi)

 B. Kosti grudnog koša i kičmenog stuba:
       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
       
- Kosti šake
                 6. Kosti ručja
(Ossa manus) 
                
7. Kosti doručja (Ossa metacarpi)

A. Kosti donjeg ekstremiteta:
       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
       
- Kosti šake
                 6. Kosti ručja
(Ossa manus) 
                
7. Kosti doručja (Ossa metacarpi)

ARTHROLOGIJA:
A. Kosti gornjeg uda:

       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
  
MYOLOGIA:
A. Kosti gornjeg uda:

       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
           

OSTEOLOGIA - uvod:

Kosti gornjeg uda:

  Kosti ramenog pojasa ( Lopatica (Scapula) i Ključna kost (Clavicula) )

  Kost nadlakta (Ramenica (Humerus))

  Kosti podlakta (Žbica (Radius) i Laktica (Ulna))

  Kosti šake (Kosti ručja (Ossa manus) i Kosti doručja (Ossa metacarpi))

Kosti grudnog koša i kičmenog stuba

Kosti donjeg ekstremiteta (Os coxae, Karlica kao celina, Femur)

Patella, Tibia, Fibula, Ossa pedis

Arthrologia – uvod; Artt. membri superioris

Zglobovi glave i grudnog koša

Artt. membri inferioris

Myologia – uvod; Podela ruke na predele; Mišići ramena; Fossa axillaris; Brahium

Mišići podlakta i šake

Mišići grudnog koša

Mišići trbuha

Mišići glave i vrata

Mišići sedalne oblasti i buta

Mišići potkolenice i stopala


Patološka fiziologija za masere

Kineziologija za masere

1. Dinamika lokomotornog sistema ili Kineziologija

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 11; Novi Sad: Vase Pelagića 4, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija


ELITE Solution Web dizajn BUTOBU 2012