MENI

KURS ANATOMIJE ZA MASEREDopisni kurs Anatomije za masere

Sve više zemalja uvode kao neophodan uslov za dobijanje zvanja profesionalog masera ili masera-terapeuta uspešno položen kurs opšte anatomije ili čak i funkcionalne anatomije, kineziologije i biomehanike (za sportske masere, personalne trenere, itd.), tako da polaganjem ovog kursa anatomije: maser, sportski ili terapeutski maser, pa čak i personalni treneri mogu steći potpunu teorijsku osnovu za svoje zanimanje. Posle kursa oni mogu nastaviti svoje obrazovanje i doobrazovanje na stručnim i naučnim seminarima koji se redovno održavaju u okvira ULTRA NOVA WELNESS STUDIJA - centra za obrazovanje odraslih, I redovno primati mesečni stručni bilten.

 

Anatomija i fiziologija za relaks masere

OPŠTA SISTEMSKA I FUNKCIONALNA ANATOMIJA ZA MASERE (10 DOPISNIH LEKCIJA): U okviru osnovnog kursa uči se anatomija čoveka, anatomija mišićnog i zglobnog sistema, anatomija kostiju (skeleta), lokomotornog aparata(aparata za kretanje), anatomija energetskog sistema (kardio-respiratornog sistema), anatomija kontrolnih sistema (nervno-endokrino-imuni sistem), koža i senzorni sistem (čula), te anatomija bolnih tačaka (tender i trigger point). Poseban naglasak se stavlja na razlici anatomije muškaraca i žena, deteta i odraslog čoveka, i razlika u anatomiji (i telesnom sastavu) zrelog čoveka/žene i  starije osobe. Takodje se uče osnove energetske (orijentalne) anatomije: Či energije ili Prane kroz meridijane/nadije, čakre i marma tačke(centri svesti i energetska čvorišta), i akupunkturne/akupresurne tačke i refleksne zone, te kako i kada dolazi do disbalansa u energetskom telu čoveka, i kako vratiti ravnotežu (orijentalni pogled na zdravlje).

OPŠTA FIZIOLOGIJA ZA MASERE (10 DOPISNIH LEKCIJA) 
(10 dopisnih lekcija) U okviru osnovnog kursa FIZIOLOGIJE uči se fiziologija ćelije, tkiva, funkcionalnih sistema, itd. Ovaj kurs je dopuna osnovnom kursu opšte anatomije.

                 Anatomija i fiziologija
               za terapeutske masere

(30-60 časova)


OPŠTA KLINIČKA ANATOMIJA ZA MASERE (10 DOPISNIH LEKCIJA): U okviru osnovnog kursa uči se klinička anatomija čoveka, anatomija mišićnog i zglobnog sistema, anatomija kostiju (skeleta), lokomotornog aparata(aparata za kretanje), anatomija energetskog sistema (kardio-respiratornog sistema), anatomija kontrolnih sistema (nervno-endokrino-imuni sistem), koža i senzorni sistem (čula), te anatomija bolnih tačaka (tender i trigger point). Poseban naglasak se stavlja na razlici anatomije muškaraca i žena, deteta i odraslog čoveka, i razlika u anatomiji (i telesnom sastavu) zrelog čoveka/žene i  starije osobe. Takodje se uče osnove energetske (orijentalne) anatomije: Či energije ili Prane kroz meridijane/nadije, čakre i marma tačke(centri svesti i energetska čvorišta), i akupunkturne/akupresurne tačke i refleksne zone, te kako i kada dolazi do disbalansa u energetskom telu čoveka, i kako vratiti ravnotežu (orijentalni pogled na zdravlje).

OPŠTA I SPECIJALNA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA ZA MASERE (10 DOPISNIH LEKCIJA): U okviru osnovnog kursa uči se opšta patološka fiziologija čoveka, a odmah zatim patologija i klinička slika samo onih problema koji se masažom mogu rešavati, ili ubrzati rehabilitaciju.

OSNOVI TRAUMATOLOGIJE ZA MASERE (10 DOPISNIH LEKCIJA): U okviru osnovnog kursa uči se opšta patološka fiziologija čoveka, a odmah zatim patologija i klinička slika onih problema koji se masažom mogu rešavati.
  Anatomija i fiziologija za sportske masere

OPŠTA DINAMIČKA (SPORTSKA) ANATOMIJA ZA MASERE (10 DOPISNIH LEKCIJA): U okviru osnovnog kursa uči se anatomija čoveka, anatomija mišićnog i zglobnog sistema, anatomija kostiju (skeleta), lokomotornog aparata(aparata za kretanje), anatomija energetskog sistema (kardio-respiratornog sistema), anatomija kontrolnih sistema (nervno-endokrino-imuni sistem), koža i senzorni sistem (čula), te anatomija bolnih tačaka (tender i trigger point). Poseban naglasak se stavlja na razlici anatomije muškaraca i žena, deteta i odraslog čoveka, i razlika u anatomiji (i telesnom sastavu) zrelog čoveka/žene i  starije osobe. Takodje se uče osnove energetske (orijentalne) anatomije: Či energije ili Prane kroz meridijane/nadije, čakre i marma tačke(centri svesti i energetska čvorišta), i akupunkturne/akupresurne tačke i refleksne zone, te kako i kada dolazi do disbalansa u energetskom telu čoveka, i kako vratiti ravnotežu (orijentalni pogled na zdravlje).

SPORTSKA FIZIOLOGIJA ZA MASERE (10 DOPISNIH LEKCIJA)  (10 dopisnih lekcija) U okviru osnovnog kursa FIZIOLOGIJE uči se fiziologija ćelije, tkiva, funkcionalnih sistema, itd. Ovak kurs je dopuna osnovnom kursu opšte anatomije.

      Fiziologija i sportska traumatologija
          za sportsko-masažne terapeute


POSEBNA KLINIČKA (SPORTSKA) ANATOMIJA ZA MASERE (10 DOPISNIH LEKCIJA): U okviru osnovnog kursa uči se anatomija čoveka, anatomija mišićnog i zglobnog sistema, anatomija kostiju (skeleta), lokomotornog aparata(aparata za kretanje), anatomija energetskog sistema (kardio-respiratornog sistema), anatomija kontrolnih sistema (nervno-endokrino-imuni sistem), koža i senzorni sistem (čula), te anatomija bolnih tačaka (tender i trigger point). Poseban naglasak se stavlja na razlici anatomije muškaraca i žena, deteta i odraslog čoveka, i razlika u anatomiji (i telesnom sastavu) zrelog čoveka/žene i  starije osobe. Takodje se uče osnove energetske (orijentalne) anatomije: Či energije ili Prane kroz meridijane/nadije, čakre i marma tačke(centri svesti i energetska čvorišta), i akupunkturne/akupresurne tačke i refleksne zone, te kako i kada dolazi do disbalansa u energetskom telu čoveka, i kako vratiti ravnotežu (orijentalni pogled na zdravlje).


Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija