MENI

... MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE

    MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE

    TESTIRAJTE SAMI SEBE I SVOJE ZNANJE ASTROLOGIJE

                                I

      MALA ŠKOLA NATALNE ASTROLOGIJE

1. OSNOVNI PRINCIPI
2. OSNOVNI POJMOVI
3. ORIJENTACIJA NA KARTI
4. TONIRANJE (naglašeni Element ili Kvalitet) I SIGNATURA
5. ASPEKTI (izolovani aspekti 2 planete) i RECEPCIJE
6. KONFIGURACIJE (složeni ili višestruki aspekti)
7. MODELI (OBRASCI) HOROSKOPA
8. NIZOVI - PONAVLJAJUĆI KODOVI

9. ASCEDENT
10. SOLARNI ZNAK
11. LUNARNI ZNAK
12. STELIJUM (dominantni ZNAK)

13. PLANETE U ZNACIMA i njihovi vladari - tzv. Gospodari (Ruleri i Koruleri)
14. PLANETE U KUĆAMA i njihovi vladari - Dispozitori (i Kodispozitori)
15. SINTEZA: PLANETA U ZNAKU I KUĆI
16. ESENCE & SNAGA PLANETE (Digniteti i Debiliteti vs Peregriniranost)

17. VLADAR HOROSKOPA
18. DOMINANTNA PLANETA (ili KUĆA)
19. SUMIRANJE ASPEKATA JEDNE PLANETE
20. HIPER-ASPEKTOVANA PLANETA i jako aspektovana planeta
21. NEASPEKTOVANA PLANETA i slabo aspektovana planeta
22. HARMONICI
23. EKVIDISTANCI (Međurastojanja) i KOMPOZITI

24. PROMISORI I DISPOZITORI. Jak Dispozitor vs Promisor
25. ASPEKTI DISPOZITORA (SUMIRANJE)
26. SINTEZA HOROSKOPA
27. IZRADA HOROSKOPA

                              II

         KRATKA ISTORIJA ASTROLOGIJE

  UVOD: PRAISTORIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Poreklo Astrologije
        2. Astrologija Kamenog Doba
        3. Pred-istorijska Astrologija
  A. VAVILONSKA PROTO-ASTROLOGIJA
  B. ANTIČKA ASTROLOGIJA
        1. Kaldejska Astrologija
        2. Egipatska Astrologija
        3. Helenistička Naučna Astrologija
        4. Rimska Astrologija
        5. Vizantijska Astrologija
  C. SREDNJEVEKOVNA ASTROLOGIJA
        1 Arapska Astrologija
        2 Rana Indijska Astrologija
        3 Rana Evropska (Hermetička) Astrologija 
  D. RENESANSNA ASTROLOGIJA
        1. Francuska Tradicionalna Astrologija
        2. Engleska Tradicionalna Astrologija
        3. Nemačka tradicionalna Astrologija
  E. XIX
VEK (NOVI VEK)  - EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Alan Leova Teozofska Astrologija
        2. Max Hendlova Rozenkrojcerska Astrologija
        3. Astrologija 7 zraka
        4. Kabalistička Astrologija (Meters, Šimon Halevi)
  F. XX VEK - MODERNA ASTROLOGIJA
        MODERNA NAUČNA ASTROLOGIJA        
          1. Francuski statističari
          2. Jungova sinhrinicistička teorija (Švajcarska)
          3. Nemački Kosmobiolozi (astrobiologija)
          4. Džon Adijeva teorija harmonika
          5. Engleska akademska astrologija (Frojd/Jungovska 
              psihoanalitička astrološka škola)
          6. Štajnerova (Antropozofska) Astropoljoprivreda
          7. Američka Astrometeorologija
          8. Naučna Medicinska Astrologija
        MODERNA HUMANISTIČKA ASTROLOGIJA
              Radhjarova (Ka čoveku orijentisana) Astrologija
        MODERNA EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
                  Bruno Huberova Astrologija
                  Telemitska Astrologija
                  Čarls Karterova post-ezoterijska astrologija
  G.  XX VEK - OSAVREMENJENA TRACIONALNA ASTROLOGIJA
          Tradicionalna Engleska Astrologija (Sinovi umetnosti)
          Tradicionalna Indijska Astrologija (Đotiš)
          Ezoterijska Indijska Astrologija (Juktešvar Giri)
        
   H.  XXI VEK - PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA
              Moderna Akademska Astrologija
                    Londonska Akademska Škola Astrologije
                    Velška škola - Kulturna istorija
                    Američka škola - Kepler Koledž (Astronomija & Astrologija)
              Ne-akademska Psihološka Astrologija
                    Britanska škola - Stiven Arojo
                    Američka škola - Noel Til
              Evoluciona Astrologija
                    Džef Wolf-Grin                   
              Karmička Astrologija (klasična i moderna)
                    Nemačka škola - Ričard Šulman
              Kompjuterska astrologija
 

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija