MENI

... MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE

    MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE

             NAUČITE OSNOVE ASTROLOGIJE

                                I

      MALA ŠKOLA NATALNE ASTROLOGIJE

1. OSNOVNI PRINCIPI
2. OSNOVNI POJMOVI
3. ORIJENTACIJA NA KARTI
4. TONIRANJE (naglašeni Element ili Kvalitet) I SIGNATURA
5. ASPEKTI (izolovani aspekti 2 planete) i RECEPCIJE
6. KONFIGURACIJE (složeni ili višestruki aspekti)
7. MODELI (OBRASCI) HOROSKOPA
8. NIZOVI - PONAVLJAJUĆI KODOVI

9. ASCEDENT
10. SOLARNI ZNAK
11. LUNARNI ZNAK
12. STELIJUM (dominantni ZNAK)

13. PLANETE U ZNACIMA i njihovi vladari - tzv. Gospodari (Ruleri i Koruleri)
14. PLANETE U KUĆAMA i njihovi vladari - Dispozitori (i Kodispozitori)
15. SINTEZA: PLANETA U ZNAKU I KUĆI
16. ESENCE & SNAGA PLANETE (Digniteti i Debiliteti vs Peregriniranost)

17. VLADAR HOROSKOPA
18. DOMINANTNA PLANETA (ili KUĆA)
19. SUMIRANJE ASPEKATA JEDNE PLANETE
20. HIPER-ASPEKTOVANA PLANETA i jako aspektovana planeta
21. NEASPEKTOVANA PLANETA i slabo aspektovana planeta
22. HARMONICI
23. EKVIDISTANCI (Međurastojanja) i KOMPOZITI

24. PROMISORI I DISPOZITORI. Jak Dispozitor vs Promisor
25. ASPEKTI DISPOZITORA (SUMIRANJE)
26. SINTEZA HOROSKOPA
27. IZRADA HOROSKOPA

                              

 

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija